XPS TEKNİK ÖZELLİKLERİ


1-) ISI İLETKENLİK DEĞERİ

 

EN 13164'e göre Isıl direnç ve ısıl iletkenlik EN 12667'ye ve kalın mamuller için EN 12939'a göre yapılan ölçmelere dayanır. Madde 5.3.2 - Isıl direnç ve ısıl iletkenlik yaşlandırmanın etkisi dikkate alınarak en az on deney sonucu. Alınarak tayin edilir. İmalatçı, Ek C 'ye uygun olarak beyan değerlerini hesaplayabilmek için dahili ve harici doğrudan yapılan ölçmeler neticesinde ısıl direnç ve ısıl iletkenlikle ilgili elde etmiş olmalıdır. Yaşlandırma işlemi, ısıl iletkenliği havadan daha az olan ve köpük içinde uzun bir süre içinde kalan şişirici gazlar yardımı ile imal edilen XPS mamullere uygulanır ve yaklaşık 25 yıllık bir kullanım süresini temin eder.yaşlandırılmış değerler λ ortalama,a ile gösterilmelidir. XPS levhalarının ısı iletkenliği 0.030, 0,040 ve 0.045 W / mK olarak gruplandırılır. Üye firmaların beyan değerleri teknik broşürleri ve web sitelerinde yer almaktadır. EN 13164 içinde tarif edilen yöntem kullanılarak, üretici CE'li etiketinde bir ısı iletkenlik değeri ( λ ) bildirir.


2-) SU EMME
 

Su bünyesine girdiği ısı yalıtım malzemelerinin bozulmasına neden olduğu gibi, ısı yalıtım değerlerini de düşürmektedir. Su ısıyı havadan 25 kat daha fazla iletmektedir. Hücre yapısı sayesinde suya ve neme karşı dayanıklı Ekstrüde Polistren Köpükler yapılarda uzun ömürlü ve güvenli detay çözümleri sunar. Suyun sebep olacağı yalıtım zaaflarına meydan vermez, yalıtım performansını yapı ömrü boyunca devam ettirir.

XPS levhalarının bu özelliği sayesinde detaylarda önemli avantajlar sağlanır. Örneğin Teras Çatılarda Ters Teras Çatı Sisteminde olduğu gibi su yalıtımını koruyan,uzun ömürlü detay çözümlerine olanak tanır.Yada Dış Cephe mantolama sistemlerinde sürekli dış iklim şartlarına maruz kaldığında suyu bünyesine emmediği için ve donma-çözülme döngüsündeki dayanımı sayesinde malzemenin dayanıklılığı bina ömrü boyunca süreklidir ve zaman içinde ısı yalıtım performansı değişmez.


2-) I-TAM DALDIRMA İLE UZUN SÜRE SU EMME (Wlt ) EN12087
 


2-) II-DİFÜZYON İLE UZUN SÜRELİ SU EMME (Wdw) EN 12088
 


2-) III- DONMA-ÇÖZÜLME DAYANIMI (Ww) EN 12091
 


2.a-) TAM DALDIRMA İLE UZUN SÜRE SU EMME (Wlt ) EN12087
 


2.b-) DİFÜZYON İLE UZUN SÜRELİ SU EMME (Wdw) EN 12088
 


2.c-) DONMA-ÇÖZÜLME DAYANIMI (Ww) EN 12091
 

Sert polistren köpük malzemeleri sınır sıcaklıkları -180 °C +75 °C dir.


3-) SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (µ)
 

µ=50-250 EN 12086

Ekstrude Polistren Malzemeler optimum buhar difüzyon direnci sayesinde kullanım yerine uygun µ değerine sahiptir.

Su buharı difüzyon direnci ; bir malzemenin belirli sıcaklık, nem ve kalınlık koşulları altında birim zaman da birim alandan geçen su buharı miktarını ifade eder. Yapıların duvarından gerçekleşen difüzyon (halk arasında nefes alma) mekanizması, her yapı malzemesinde, µ (mü) değeri olarak tanımlanır ve her malzemenin bir buhar geçiş difüzyon katsayısı mevcuttur.Bu değer, malzemelerin havaya oranla buhar geçiş direncini tanımlamaktadır. Bazı yapı malzemelerinin μ değerleri:

µ Hava = 1
µ Mineral Yün =1
µ EPS = 50-70
µ XPS = 50-250
µ Bitümlü Membran = 20.000 – 50.000
µ Alüminyum Folyo = 1.000.000

Sd DEĞERİ NE İFADE EDER ?

Sd = µ x d

Nefes alma, malzemenin birim direnç değerinin yanında, kullanıldığı kalınlık ile de doğru orantılıdır. Önemli olan su buharının katetmesi gereken yolun uzunluğudur.

Sd = Hava tabakasına eşdeğer kalınlıktır.

Örnek verecek olursak aşağıdaki yapı malzemelerinde su buharının katedeceği mesafeler,

3 cm XPS Levha için Sd değeri:(duvar malz.için ort.) 100 x 0.03= 3.0 m
4 cm EPS Levha için Sd değeri: 50 x 0.04= 2.0 m
20 cm Betonarme duvar Sd değeri: 100 x 0.20= 20.0 m
2 mm Bitümlü Membran Sd değeri: 20.000 x 0.002 m= 40.0 m


DIN 4108 Standardına göre nefes almazlık sınırı Sd =1500m.'dir.


4-) KİMYASALLARA VE SOLVENTLERE KARŞI DAYANIKLILIK.
 

Uygulamada, ısı yalıtım malzemeleri, yapıştırıcılar, boyalar, çözücüler, ayırıcı, bitüm ürünleri ile temas halinde kullanılan, beton vb. maddelere karşı kimyasal direncini dikkat etmek gerekir. XPS levhaların, kireç, çimento, alçı, bitüm, serum fizyolojik, seyreltik asit v.b. gibi inşaat malzemeleri dayanıklılığı vardır. Bununla beraber yakıt, katran ürünleri, cila ve diğer solvent bazlı çözücülere dirençli değildir.


5-) YANGIN PERFORMANSI
 

Diğer tüm organik maddeler gibi, XPS yanabilir. Alev geciktirici kullanılırsa tek başına bir ürün olarak test edildiğinde, XPS Avrupa yangın sınıflandırma şemasının E sınıfındadır. XPS ürünler hiçbir zaman yapıda çıplak halde kullanılmadığından üzerindeki kaplama ile birlikte yangına karşı davranışı test edilmelidir.

YANGIN DAYANIMI:

Bir malzemenin yangın reaksiyonu, bu malzemenin yanıcı olup olmadığı, alev sürekliliğinin derecesi ve yanan damlalar oluşturup oluşturmadığını gösterir. Yangın direnci, malzemenin yangın karşısında yapısal kararlılığını ne kadar zaman sürdürebildiğidir. Aşağıdaki parametrelerden etkilenir;

• Yangın geciktirici katkı oranı
• Şişirme gazı alevlenirliği
• Test numunesi (Kalınlık)
• Ürün Yoğunluğu

XPS ısı yalıtım levhaları E yangın sınıfına sahiptir. Alev kaynağının sürekli temas etmesi ile yanmaya devam eder. Alev kaynağı uzaklaştırılınca yanma durur.


6-) MEKANİK ÖZELLİKLER
 

Ekstrüde Polistren Köpüklerin bir diğer üstünlüğü de kısa ve uzun süreli yüklemeler karşısında gösterdiği yüksek mekanik dayanımdır. Bir ısı yalıtım malzemesi yük altında iken basma dayanımı ne kadar yüksek olursa kalınlığındaki azalma o kadar az olur ki, ısı iletkenlik hesap değeri değişmez ve yalıtım performansını ve değerini korur. Termal direnç değeri kalınlık ile doğru orantılıdır.Ekstrüde Polistren Köpükler basma dayanımı en yüksek malzemelerden biridir. Güvenli tarafta kalmak için de malzemelerin %10 deformasyondaki basma dayanımları esas alınmalıdır.

Yoğunluk ve XPS ürünlerin en önemli özelliklerinden olan Basma/ Sünme dayanımı arasında doğrusal bir ilişki vardır. Yoğunluk arttıkça basma ve sünme dayanımları artar.

YOĞUNLUK - BASMA DAYANIMI İLİŞKİSİ3.b) YOĞUNLUK- SÜNME DAYANIMI İLİŞKİSİSünme: Sabit yük altında uzun süreli deformasyon.

Test metodu ve hesaplamalara göre (EN 1606), 20 ila 50 yıllık period tahmin edilmiştir. Sünmede normal limit olan maks. %2 (EN 1606'ya göre) kabul edilmektedir. (30kg/m3 yoğunluk için : 300/3 = 100 kPa = dizayn değeri).


7-) BOYUTSAL STABİLİTE
 

Yalıtım malzemeleri amaçları gereği ciddi ısı değişimlerine maruz kalacaklardır. Plakaların iki yüzü arasında yüksek sıcaklık farklılıkları olacağı gibi, gece-gündüz döngülerinde hızlı ısı değişimlerine maruz kalacaklardır. Bu açıdan bakıldığında boyutsal kararlılık ısı yalıtım malzemelerinin vereceği hizmetin ne kadar iyi olacağını belirleyen en önemli özelliktir. Ekstrüde Polistren Köpüklerde hücre yapısının ve düzeninin 3 yönde de dengede olması beklenir.

• uzunluk (ekstrüzyon doğrultusu-E-)
• genişlik (yatay doğrultu -H-)
• kalınlık (düşey doğrultu -V-)

XPS ısı yalıtım levhalarının boyutsal kararlılığı 0,07 mm/mK .dir.