NEDEN ISI YALITIMI YAPMALIYIZ?

 

Türkiye’de enerji ihtiyacı, nüfus artışına ve sanayideki gelişmelere paralel olarak gün geçtikçe artmakta ve enerji kaynakları bu ihtiyaca cevap verememektedir.Yeryüzünde enerji kaynaklarının zamanla azalması, küresel ısınma, tüm ülkelerin enerji ihtiyaçlarını kontrol altına almalarını ve enerjiyi etkin kullanma yöntemleri geliştirmelerini zorunlu kılmıştır.Ülkemizde de; başta sanayi ve konut sektörleri olmak üzere, enerji tüketimi her geçen yıl artmaktadır.Türkiye’de enerji tüketiminin %33’ü konutlarda,%39’u sanayide kullanılmaktadır. Konutlarda kullanılan enerjinin büyük bir kısmı ısıtma ve soğutma amaçlı olarak tüketilmektedir.Enerjinin etkin kullanılması, ısı yalıtımı ile sağlanabilir. Sağlıklı yaşam koşullarının yaratılması, yakıt tüketimlerini azaltarak; kullanıcının düşük yakıt masrafları ile ısınma ve soğutma yapabilmesi ve dolayısıyla hava kirliliğinin de azaltılmasının sağlanması, binanın iç ve dış etkenlerden korunarak ömrünün uzatılması amacıyla; yapı bileşenleri ve dış ortam arasındaki ısı kaybını azaltmak için yapılan işlemlere ısı yalıtımı denir.

Yapıların uzun yıllar boyunca değerini koruması ancak, yapı iyi tasarlanmışsa, iç ve dış etkenlerden doğru biçimde korunmuşsa gerçekleşebilir. Yapıların iç ve dış etkenlerden doğru biçimde korunması; yalıtım ile sağlanabilir. Yalıtım sistemlerinin esas amacı; yapı bileşenleri ve taşıyıcı sistemi dış etkenlerden koruyarak; kullanım amacına uygun sağlık ve konfor şartlarını yapı içerisinde sağlamaktır. Bina içerisinde konforlu yaşam koşullarının oluşturulması insan sağlığı için ne kadar önemli ise yapının dış etkenlere karşı korunması da; içerisinde yaşadığımız, sağlam ve uzun ömürlü olmasını beklediğimiz yapılar için aynı öneme sahiptir.

 
 

2. BİNALARDA ISI YALITIMI GEREKTİREN DETAYLARDA

XPS KULLANIMININ FAYDALARI:

• Enerji tasarrufu sağlar.
• Çevre kirliliğini önler.
• Bina kabuğunu sıcak tutarak ısısal konfor sağlar.
• Bina kabuğunu yoğuşmanın etkilerinden ve korozyomdan korur.
• Bina kabuğunu ısı değişimlerine bağlı çatlaklardan korur.
• Su emmediği için uygulama sırasındaki işçilik hatalarından olumsuz etkilenmez.
• Diğer yalıtım malzemelerinden daha az kalınlıta kullanılbilir.
• Yüksek basma mukavemeti sayesinde yürünebilen zeminlerde ve çatılarda pratik detay çözümlerine imkan verir.
• İç duvar yalıtımında uygun buhar difüzyon direnci sayesinde buhar kesici gerektirmez.
• Hafiftir ve kolay işlenebilir.Kolayca sökülebildiğinden uygulama sonrası kolaylık sağlar.
• Her türlü hava şartında uygulanabilir.